Haima 7

от 599 900 руб. Кроссовер

Haima M3

от 499 900 руб. Седан

Haima 7

от 599 900 руб. Кроссовер

Haima M3

от 499 900 руб. Седан

Структура HAIMA

Контроль качества

Контроль качества Контроль качества